SVĚTELNÉ KŘÍŽE U NÁS I PO CELÉM SVĚTĚ

 

Časopis Share International obdržel množství fotografií z celého světa, na kterých lze vidět na zdech budov různé světelné vzory. Objevovaly se náhle, pak zase zmizely, a to se opakovalo několik dnů, někde i celé týdny. Podle Benjamina Creme se na jejich projekci podílejí mimozemské inteligence převážně z Marsu a Venuše. Jejich lodě také vytvářejí tzv. crop circles, znaky v obilí, jejichž hojný výskyt je zaznamenáván hlavně v Anglii. Jsme tím upozorňováni na důležitost dnešní doby a je nám podáván důkaz o jejich existenci. Podrobněji o světelných úkazech pojednává časopis Share International (http"//www.share-international.org/background/miracles/mi_circles.htm)

Pan P.W. z Trenčína, spolupracovník Ekoland klubu Třinec, dne 26.12.2006 při své procházce s manželkou objevili na plotě svého domu následující světelné úkazy (obrázek Trenčín 1). Jedná se o člověka, který v roce 2002 jako první upozornil třinecký klub na existenci transmisní meditace (které nyní Ekoland klub pravidelně pořádá). Následně o pár hodin později ve stejném místě pan P.W. spatřil další světelné úkazy na zdi domu, v němž se nachází obchod  s příznačným názvem TERRA  NOVA (Nová Země) 

ANI  SEVERNÍ  MORAVA  NEBYLA  OCHUZENA  O  TATO  ZNAMENÍ.

Světelné kříže v Českém Těšíně vyfotila mobilním telefonem spolupracovnice Ekolandu slečna Ninti dne 25.6.2007 na zídce nového podchodu u nádraží (viz obrázek Český Těšín). V pozadí je nádražní pošta, za ní nástupiště vlakového nádraží. Zajímavé bylo, že kříže po vyfocení okamžitě zmizely. Také v Třinci na hlavní ulici na obchodním domě Koruna v říjnu 2007 svítily nádherné, velké a zřetelné kruhy s kříži ve tvaru X. později se zjistilo, že pár lidí si jich všimlo, postávali před nimi a diskutovali. na tento zvláštní světelný jev upozornila Ekoland klub slečna Ninti, ovšem tentokrát neměla možnost kruhy zdokumentovat, proto jejich fotografie není k dispozici. Další úkazy světelných křížů v kruzích pocházejí z různých koutů světa. 

(Zdroj: časopis MEDIUM, číslo 1/08)

(Poznámka: Osobně jsem několikrát tyto kříže viděla. Mají tvar písmene "x", tedy ne ten typický s vodorovným a svislým ramenem. )

Diskusní téma: SVĚTELNÉ KŘÍŽE U NÁS I PO CELÉM SVĚTĚ

How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

Datum: 05.06.2018 | Vložil: Alberttum

The prostate is central to the a part of a male's reproductive system. It secretes fluids that assisted in the transportation and activation of sperm. The prostate is found just before the rectum, below the bladder and around the urethra. When there is prostate problem, it will always be very uncomfortable and inconvenient for the patient as his urinary product is directly affected.

The common prostate health problems are prostate infection, enlarged prostate and prostate type of cancer.Prostate infection, also known as prostatitis, is among the most common prostate-related overuse injury in men younger than 55 yrs . old. Infections from the prostate are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis may be the least common of varieties of prostate infection. It is due to bacteria found in the large intestines or urinary tract. Patients may go through fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by using antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to relieve the swelling.

Chronic bacterial prostatitis is a condition of a particular defect inside gland along with the persistence presence of bacteria within the urinary tract. It can be caused by trauma towards the urinary tract or by infections from other areas from the body. A patient can experience testicular pain, spine pains and urination problems. Although it is uncommon, it may be treated by removal with the prostate defect accompanied by making use antibiotics and NSAIDs to deal with the inflammation.

Non-bacterial prostatitis is the reason approximately 90% of all prostatitis cases; however, researchers have not to create the causes of these conditions. Some researchers feel that chronic non-bacterial prostatitis occur due to unknown infectious agents while other think that intensive exercise and high lifting can cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, a proper meals are important. These are some from the things you can do to keep your prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is important for our health and wellbeing and will also also keep your urinary track clean.

2. Some studies suggest that several ejaculations per week will assist you to prevent prostate type of cancer.

3. Eat pork in moderation. It has been shown that consuming greater than four meals of beef a week will increase the risk of prostate diseases and cancer.

4. Maintain a proper diet with cereals, vegetable and fruits to be sure sufficient intake of nutrients necessary for prostate health.

The most critical measure to look at to be sure a healthy prostate is to go for regular prostate health screening. If you are forty yrs . old and above, you ought to opt for prostate examination one or more times a year.

Přidat nový příspěvek