ZÁZRAČNÉ SCHODY

 

ZÁZRAČNÉ SCHODY.

 

 

Tahle záhada je stará 130 let a přitahuje kolem 250 tisíc návštěvníků ročně.Cílem návštěvníků je kaple Loretto v Santa Fe, Nové Mexiko, USA. Tato kaple se odlišuje od ostatních tím, že se v ní pravděpodobně stal zázrak v podobě tajemného schodiště. Kaple byla postavena v devatenáctém století. Když byla hotová, řeholnice zjistily, že v ní chybějí schody na kůr. A tak se devět dní modlily k svatému Josefovi, který byl truhlářem. Devátého dne zaklepal na dveře cizinec a řekl, že je truhlář, který jim může pomoci se zhotovením schodiště. Sám, bez cizí pomoci zhotovil schodiště, které se považovalo za pýchu truhlářského řemesla. Nikdo si nedovedl vysvětlit, jak je možné, že schodiště dokáže stát samo, bez centrální opory. Potom truhlář, který při stavbě nepoužil ani jeden hřebík ani lepidlo, beze stopy zmizel a nečekal ani na odměnu.

Ve městě se začalo povídat, že tím truhlářem byl sám sv. Josef, kterého posla sám Ježíš, aby pomohl sestrám. Od té doby se považuje schodiště za zázračné a stalo se cílem poutníků. Se schodištěm se spojují tři tajemství: Prvním tajemstvím je neznámá identita truhláře. Druhým je fakt, že žádný architekt, projektant či vědec nedokáže vysvětlit, jak je možné, že toto schodiště stojí bez jakékoliv středové opory. A třetím tajemstvím je původ dřeva. Průzkumem se zjistilo, že v celém kraji se tento druh dřeviny vůbec nevyskytuje.

Na závěr ještě jeden detail, který posiluje víru v možný zázrak: Schodiště má třiatřicet schodů, což je věk Ježíše Krista.

(Přišlo mi emilem. DĚKUJI.)

 

Diskusní téma: ZÁZRAČNÉ SCHODY

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek