KRUHY V OBILÍ

Kruhy v obilí, tzv. AGROSYMBOLY, jsouvelmi známou záhadou a mnoho lidí se o ni zajímá. Nabízím vám nprosto šokující přednášku Nassima Harameina - krátko část, ve které mluví právě o těchto agrosymbolech jako o komunikaci s vyšší inteligencí, než je ta lidská.