KONSPIRACE

ROCKEFELLER - údajný e-mail z roku 2002 (stále akuální) najdete na této adrese:

www.osud.cz/rockefeller-velky-oceane-lidstva-cas-konce-nadesel-je-osud-ke-kteremu-neodvratne-smerujeme

Není potřeba k tomu cokoli dalšího říkat. Snad jen, že o spiknutí mocných tohoto světa,kteří se snaží nstolit Nový světový řád - tzv. NWO, mluví i sám Pán Ježíš kristus ve svých poselstvých (všechna poselství najdete na stránkách www,varovani.org)

 

Cituji například z poselství č. 14:

 

"Vy, jež považujete slova mých statečných duší za zábavná, slyšte Mě teď. Neschopnost

chápat pravdu a nevyslyšením těchto statečných hlasů si zničíte život, svou víru, svoje

živobytí. Tito zlí lidé už dlouho připravují spiknutí k převzetí moci. Jejich práce je zřejmá v

mnoha, mnoha krajinách, ale je prováděna takovým způsobem, že ty děti, jež vykonávají

svou každodenní práci, si neuvědomují, co se děje.

Had se chystá ke skoku teď!

Když říkám, že se had chystá ke skoku, tak tím myslím teď. On a jeho zkažená ďábelská

armáda pyšných a hladových bestií jdou rychle a s rozhodností v každé oblasti života

způsobem, jehož si nejste vědomi. Chtějí vás všechny ovládnout, a to přes banky, moderní

komunikaci, vojsko, náboženské organizace a vlády. Dejte si pozor a teď poslyšte!

 

Nejsou to konspirační teorie!

Moje varování a varování mých milovaných dětí jsou považována za konspirační teorie.

Naneštěstí nejsou. Tato situace, má dcero, nepřišla znenadání. Ta skupina, a mám teď na

mysli jednu z nich, už po staletí připravuje spiknutí, intrikuje a získává nové členy z horních

vrstev. Ty, kteří je v minulosti odhalili, ty zavraždili. V běhu staletí zavraždili státníky, včetně

renomovaných a talentovaných osob. Jsou to pokrevní bratři, hltající maso lidstva.

 

Satanské relikvie

Vzdávají poctu obscénním relikviím a znamením, které požaduje had. Nedejte se mýlit, tato

skupina je mocná a děsivá. Je tak mocná, že bude těžké dostat se z jejích spárů, když vaše

živobytí, strava a peníze budou na ní závislé."

Toto poselství je mnohem obsáhlejší. Kdo má zajem vědět víc, snadno si jej najde. 

 

Diskusní téma: KONSPIRACE

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek