ZÁHADY

V této sekci budete nacházet články, obrázky  videa, které vás budou informovat o záhadách a zzracích, které se dějí kolem nás. První článek "TAJEMNÝ SVATÝ OHEŇ" dávám přímo sem, další články v této sekci již budou v nabídce pod tímto štítkem. 

 

 

TAJEMNÝ SVATÝ OHEŇ.

Na úvod slova jeruzalémského patriarchy DIODORA I. (1923 - 2000), který měl jako jediný právo vidět zázrak svatého ohně na vlastní oči:

"Z jádra právě toho kamene, na kterém Ježíš ležel, se začne linout nedefinovatelné světlo. Obvykle má modrou barvu, ale barva se může změnit a získat mnoho různých odstínů. Nelze to popsat slovy. Světlo stoupá z kamene jako mlha z jezera - vypadá to skoro, jako by ten kámen byl pokrytý vlhkým mrakem, ale je to světlo. To světlo se každým rokem chová jinak. Někdy pokrývá jen ten kámen, zatímco jindy ozáří celý hrob, takže lidé, kteří stojí venku a podívají se dovnitř, ho uvidí plný světla."

Chrám Božího hrobu v Jeruzalémě, kde se každoročně koná zázrak  svatého ohně, je symbolem rozštěpení křesťanství. Šest církví - římskokatolická, řecká pravoslavná, arménská, syrská, koptská a etiopská - tu má navzájem rozdělen prostor přízemí, pater i podzemí  s přesností na centimetry. Klíč od Chrámu je v rukou muslimů. Samotný klíč váží půl kilogramu a je půl metru dlouhý.

Jde o zázrak? O nepoznaný fyzikální jev, podvod či davovou halucinaci? Proč "svatý oheň" pak putuje i do muslimských mešit? Neměli by právě muslimové tento zázrak ignorovat, nebo odhalit podvod? Pravda je ovšem taková, že každoročně, den před slavnou Paschou neboli svátkem vzkříšení, v sobotní poledne, se tu koná velkolepý obřad, při němž se dějí věci, nad kterými zůstává rozum stát. Jeruzalémský pravoslavný patriarcha se zavře do kuvuklie - kapličky s údajným Kristovým hrobem, která stojí uprostřed Chrámu - a vyjde s  ohněm, který prý vznikne uvnitř bez škrtnutí jediné zápalky...

Během samotného obřadu Sestoupení blahodatného ohně se děje celá řada divů, paranormálních jevů či zázraků, které vědci dosud neobjasnili. Přitom by tento zázrak svou periodicitou vyhovoval nejzákladnější potřebě vědy - aby se zkoumaný jev opakoval. V prostoru chrámu se při obřadu objevují podivné záblesky a světla, ikony začnou myrotočit - tedy záhadně vonět, někdy se samy zapalují olejové lampy, a oheň po nějaký čas vůbec nepálí a nespaluje.

V roce 2003 je poprvé obřad živě přenášen televizními kamerami ruské televize NTV. Záhady se projevují i tak. Některé kamery samovolně vypínají, u jiných dochází k poruchám barevnosti obrazu, zachycují jakési podivné světelné jevy...

Zázrak svatého ohně je opravdu neobvyklý - opakuje se už hodně dlouho a navíc odolává i různým neuctivým útokům a pokusům překazit ho. Muslimský historik  AL-BIRUNI (973 - 1048) zmiňuje, že jednou byl patriarchovi podstrčen místo knotu měděný drát, aby se zázrak nemohl stát a svíce nevzplála - ale přesto vzplála. Rovněž jednou měly hořet lampy naplněné vodou místo oleje! Vypráví se také příběh, který se udál roku 1579 za sultána MURATA IV. Představitelé arménské církve se dohodli a podplatili sultánovu ochranku Božího hrobu. V chrámu se zamkli a nikdo nemohl dovnitř. Pravoslavný patriarcha SOFRONY IV. spolu s věřícími zůstali stát bezradně venku. V zoufalství patriarcha poklekl a vroucně se  modlil. Vtom se ale jeden ze sloupů svisle rozštípne a oheň se zablýská po boku patriarchy! Tento rozštípnutý sloup tu stojí dodnes. Podle tradice v den či rok, kdy nesestoupí blahodatný oheň, bude poslední a samotný Chrám bude zničen.

Jak zázrak probíhá? Na Svatou sobotu ráno se v chrámu objevují zástupci všech zainteresovaných institucí a církví. V deset hodin začíná důkladná prohlídka kapličky s jeskyní Božího hrobu. To zajistí, aby v ní nebylo nic, co by mohlo fyzicky vyvolat oheň. Jednotlivé církve se v tom doplňují a navzájem se kontrolují. Není to symbolická kontrola. Prohlídka končí v 11 hodin. Dveře jsou pak zapečetěny a označeny pečetěmi. Samotný obřad začíná přesně v poledne. Kostelník přináší svíci věčného světla, která byla uhašena, aby ji znovu zapálil svatý oheň. Patriarcha se musí podrobit osobní prohlídce. Procesí třikrát obejde kapličku Božího hrobu, pak je kuvuklie rozpečetěna a patriarcha si svléká svůj oděv. Zůstane jen ve spodním prádle, jakési "noční košili". Následně starosta Jeruzaléma s policejním šéfem přede všemi ještě patriarchu důkladně prohledají, aby bylo jisté, že patriarcha nemá s sebou nic, co by mohlo roznítit oheň. Teprve pak může patriarcha vstoupit do kapličky.

Všechny svíčky jsou zhaslé, v Chrámu i kapličce je naprostá tma. V absolutním tichu, kdy se patriarcha modlí v kuvuklii, ozývá se záhadné syčení a téměř ve stejnou chvíli se objevují modrobílé záblesky svatého ohně, fotoaparáty to určitě nejsou. Světla osvětlí celý chrám a svíce se přitom samy zapalují.  Patriarcha vystoupí z kuvuklie a všem rozdává svatý oheň. Všichni se svatým ohněm omývají, strkají do něho ruce a krouží svíčkami kolem obličeje. Prvních pět až deset minut oheň nepálí. DIODOROS k tomu říká: "To světlo nepálí. Má jinou konzistenci než normální oheň, jaký hoří v olejové lampě... V určitou chvíli světlo začne stoupat a vytvoří sloup, ve kterém má oheň jinou kvalitu a mohu z nej zapálit svíce. Když získám plamen pro své svíce, vyjdu ven a dám oheň nejprve arménskému patriarchovi a pak koptskému. Pak předávám plamen všem lidem v chrámu."

Proč se o tomto zázraku na Západě téměř neví, když se týká údajného Ježíšova hrobu a mluví se o něm jako o důkazu vzkříšení? Velké množství poutníků tvrdí, že se jim v chrámu zapálila svíčka sama od sebe - ještě dříve, než patriarcha vyšel ven. A svíce se sami zapalují i představitelům jiných církví. Za poslední léta, v nichž je obřad živě přenášen televizí, se podařilo natočit a nafotit celou řadu světelných úkazů, od jakýchsi ohnivých obláčků visících ve vzduchu přes modravé křivolaké záblesky až po celistvou modrou záři.

(Zdroj: časopis ENIGMA 4/08)

Pěkné video - 9 minut, slovenský dabing je tady:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MMTJbnYnPHQ

 

 

Diskusní téma: ZÁHADY

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek