CO JE ZDE NOVÉHO?

28.07.2013 15:43

V sekci "Zázraky" najdete video, které zachycuje, jak se socha egyptského boha Osirise samovolně otáčí. Je to prý natočeno bezpečnostní kamerou muzea. Pro snadnější vyhledání nabízím link:

abundancia-2.webnode.cz/zahady/zazrak-v-muzeu-otacejici-se-socha/

Dále jsem vytvořila nnovou kategorii "KONSPIRACE". V prvním článku se dovíte o údajném e-mailu pana Rochefellera. Dalším článkem je krátké video o kruzích v obilí, ale o nedasjakých kruzích, ale jen těch, skrze které vyššíintelignce než je ta lidská, s námi komunikuje.

abundancia-2.webnode.cz/konspirace/

abundancia-2.webnode.cz/konspirace/aktualni-situace/