KREV JEŽÍŠE KRISTA.

 

Blíží se Velikonoce, postní doba končí. Svatý týden začal včera květnou nedělí, kdy si věřící připomínali příjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma na oslátku. Tento týden nás čeká škaredá středa (Jidáš zaprodal Ježíše), zelený čtvrtek (památka na poslední večeři), Velký pátek (Ježíšovo umučení a uložení do hrobu), bílá sobota (den ticha a postu, kdy si křesťané připomínají odpočinutí Spasitele v hrobě a očekávají Jeho zmrtvýchvstání) a konečně Boží hod Velikonoční, což je největší křesťanský svátek - svátek Vzkříšení. Právě teď je nejvhodnější doba připomenout si nejen to, co se událo, ale i zázračné fenomény s tím související a které se dějí i v těchto dnech.

Jednou z největších záhad je  SINDON, aneb TURÍNSKÉ  PLÁTNO. Jde o látku - pohřební roucho - do kterého bylo zahaleno mrtvé tělo Ježíše Krista po Jeho umučení. Už jen to, že se toto plátno zachovalo, je zázrak. Je jasné, že mnoho obyčejných lidí a také vědců, tento fakt odmítá a poukazují na první rozbory plátna, které datovali stáří plátna do 16. století. Myslím, že se vědci zmýlili, protože vzorek plátna byl odebrán z částí, které byly vyspraveny novou látkou po požáru kostela, kde byl Sindon uložen v 16. století. Také samotný fakt požáru mohl v datování radiokarbonovou metodou sehrát svoji roli.

Na plátně je silueta muže, který umřel po strašlivém mučení a ukřižování. Jsou jasně zřetelná zranění po bičování, nesení kříže, po trnové koruně, hřebech v zápěstích a na nohou, rána v boku... Stále nové a nové vědecké rozbory plátna jsou stále větším překvapením. O Turínském plátně je na netu zpráv a informací hodně, proto se zaměřím jen na ty nejnovější.

GENETICKÁ  ANALÝZA  MUŽE  Z  PLÁTNA.

Tato analýza byla provedena na základě kompletní sekvence DNA, získané z vlasu nalezeného na plátně. Vlas, jenž byl nalezen na látce Sindonu a použit ke genetické analýze individua, jemuž patřil, byl poslán do Vatikánu v hermeticky uzavřené ocelové schránce společně se Sindonem. Všechny vzorky DNA, použité při rozborech, byly zničeny vzhledem k riziku, že by se případně, kdyby padly do nežádoucích rukou, mohlo uvažovat o jejich zneužití k vytvoření klonu anylyzovaného jedince, ať jím byl kdokoli.

Nejdůležitejším závěrem genetického rozboru bylo zjištění, že muž z Plátna nenese žádný gen ve formě dvou recesívních alel, tedy že analyzovaný subjekt není nikdy recesívní homozygot. Jeho homologní geny tvoří vždy dvě alely dominantní nebo je jedna dominantní a druhá recesívní. Z toho vyplývá, že muž z Plátna vykazuje jen znaky zakódované v alelách dominantních nebo znaky s plynulou variabilitou, neboť není možné, aby se určitý znak plně projevil, patří-li recesívní alele genu u heterozygotního jedince.

 

Mezi třiceti tisíci geny přečtenými a lokalizovanými na mapě lidského genomu bylo jen 10% nalezeno ve svých různých alelách. To jsou asi tři tisíce genů, u nichž muž z Plátna vykazuje vždy alespoň jednu dominantní alelu. Pravděpodobnost, že se tak stane u lidské bytosti je 1 z každých 23000  Abychom získali konkrétní představu o tomto čísle, je třeba říci, že je nekonečně větší než jeden  googol 15, nejvyšší číslo, používané matematiky. Pravděpodobnost, že všechny lidské bytosti na světě budou vyhrávat první cenu v loterii po všechny dny svých životů je nesrovnatelně větší, než uvedená skutečnost.

Specialisté z prestižní Laboratoře forenzní genetiky na italské Bolognské univerzitě docházejí k šokujícím zjištěním rozborem krvavých slz, které zázračně tekou z obrazu Ježíše Krista. Krvavé slzy kanou z čela vyobrazeného Ježíše, jako by šlo o zranění, která mu způsobila trnová koruna.

 

Jedná se údajně o mužskou krev skupiny AB s dosud nevídanou genetickou konfigurací chromozomu Y. Podle výsledků by prý člověk s touto krví neměl žádné předky ani potomky. Druhý takový podobný chromozom totiž podle vědců dosud nebyl u nikoho zjištěn. Komu by mohla patřit tato unikátní krev?Snad skutečnému Ježíši, Božímu synovi? Jak se ale potom může Ježíšova krev zjevovat a kanout i z obrazů a soch Panny Marie? Závěrečná zpráva dále uvádí:

"TATO  KREV  JE  TAK  JEDINEČNÁ,  ŽE JE NUTNO  JI  POKLÁDAT  ZA  NEOPAKOVATELNOU."

Podle odborníků je pravděpodobnost výskytu podobné krve asi 1 ku 200 miliardám. Jestliže by se jednalo o podvod, tedy podvod s Ježíšovým obrazem, který krvácí z čela, jak by kdo dokázal vyrobit napodobeninu natolik jedinečné krve?

V souvislosti s možným potvrzením pravosti krve se začínají dokonce i objevovat spekulace o možnosti Kristova naklonování - a to, prosím, není žádná science fiction...

(Zdroje: David Zurdo, Angel Gutiérrez - Poslední tajemství Leonarda da Vinciho, a časopis Enigma, číslo 4/2008)

 

 

Diskusní téma: KREV JEŽÍŠE KRISTA

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek